Prawo pracy

Jak zlikwidować spółkę z o.o.

Sporo pisaliśmy na blogu o tym, w jakiej formie prowadzić biznes. O aspektach prawnych i podatkowych. Po wprowadzonych zmianach podatkowych wcale nie jest łatwo dopasować formę prawną do charakteru planowanego przedsięwzięcia.  Tym bardziej że na rynku panuje wiele przekonań nie do końca mających uzasadnienie w przepisach. Ale dzisiaj kilka słów nie o początku, a końcu działalności. Zgłaszacie się do nas z pytaniami podatkowymi i prawnymi jak sprawnie i w miarę bezboleśnie zakończyć działalność. Poniżej kilka słów na temat likwidacji spółki z o.o. Aby wykreślić spółkę z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), należy zachować odpowiednią kolejność działań. To skomplikowany [...]

05.02.2024|

Unia Europejska próbuje „ujarzmić” pracę platformową.

Podczas pandemii Covid-19 praca platformowa stała się popularna dzięki dostawom zakupów do domów klientów. Tym samym znacznie wzrosło zatrudnienie w tym sektorze. Mimo że pandemia już dawno za nami, branża platform cyfrowych nadal się szybko rozwija. Praca platformowa to taka forma zatrudnienia, w której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, by dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu rozwiązania konkretnych problemów lub wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Parlament 🇪🇺 to pierwszy prawodawca na świecie, który pracuje nad Dyrektywą regulującą i ujednolicającą pracę platformową bez względu na rodzaj umowy łączącej wykonawcę z podmiotem zatrudniającym. Chodzi [...]

08.12.2023|

B2B – rozwiązanie PRAWIE idealne

Umowa B2B to kontrakt pomiędzy przedsiębiorcami, który wyłącza strony spod kodeksu pracy. Ich wzajemne relacje prawne określa sama umowa i kodeks cywilny, w skrócie – nie ma pracodawcy i pracownika, są dwaj przedsiębiorcy, którzy mają takie same prawa. Po prostu jeden świadczy usługi na rzecz drugiego. Czy to jest opłacalne? Moim zdaniem tak. Dlatego zacznę od zalet.Przedsiębiorca świadczący usługi w ramach umowy B2B (zakładając wyższy pułap zarobków) zarabia netto (czyli po odliczeniu podatków i opłaceniu ZUS) więcej niż na umowie o pracę. Swobodnie planuje swoje obowiązki, może je tak ułożyć, by świadczyć usługi w [...]

25.09.2023|

Hosting bez podatku u źródła – ważny wyrok NSA

Na początku marca Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że nie ma obowiązku  potrącania zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego za granicę za przechowywanie informacji w internetowej chmurze. Jak stwierdził: serwer to nie urządzenie przemysłowe. Co to oznacza? Skąd wziął się problem Patrząc wprost na przepisy prawa, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, opodatkowaniu 20% podatkiem u źródła podlega wypłata z Polski na rzecz nierezydenta przychodów z tytułów: praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw; należności za [...]

23.03.2023|

Praca zdalna. Nowe obowiązki dla pracodawców i pracowników.

Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca regulacje dotyczące pracy zdalnej nałożyła na pracodawcę i pracownika nowe obowiązki. Czy pracodawca ma obowiązek pokrywania kosztów energii elektrycznej czy Internetu? Czy pracownik jest upoważniony do ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystanie prywatnego laptopa do pracy? Oprócz szeregu obowiązków, nowelizacja umożliwia pracodawcy możliwość kontroli pracy zdalnej w domu pracownika. Na jakich zasadach może się to odbywać? Zapraszamy do lektury. Obowiązki pracodawcy Do obowiązków pracodawcy należy: zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub [...]

19.03.2023|

Ulga IP Box w modelu SaaS.

Podstawową kwestią jest ustalenie czy te dochody stanowią dochody z opłat licencyjnych dotyczących udostępnianego oprogramowania lub z oprogramowania uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. Czy w przypadku usług SaaS dochodzi do udzielenia użytkownikowi licencji? Warto  w pierwszej kolejności wskazać, co to SaaS i dlaczego kwestia ta wywołuje dyskusję. SaaS to “oprogramowanie jako usługa” (software as a service). W tym modelu oprogramowanie nie jest instalowane u klienta, klient ma dostęp do oprogramowania poprzez chmurę. Za korzystanie z oprogramowania w takim modelu pobierana jest zwykle stała opłata. Na gruncie prawa autorskiego powstają spory – jedni [...]

19.03.2023|

Praca zdalna nie dla każdego. Kogo dotyczą nowe przepisy i kto tak naprawdę na nich skorzysta?

Ustawa regulująca pracę zdalną wchodzi w życie 7 kwietnia 2023 r. i nie jest idealna, bo stawia pracodawców przed wieloma niewiadomymi. Spróbujmy wiec, poszukać odpowiedzi przynajmniej na najważniejsze pytania. Koszty ponoszone przez pracodawcę. Ustawa zobowiązuje pracodawcę do pokrycia kosztów ponoszonych przez pracownika. Dotyczy usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Nie dotyczy zużycia wody lub używania w mieszkaniu powierzchni biurowej. Niestety, nie zawiera ona szczegółów dotyczących między innymi wysokości kosztów, jakie powinni pokrywać zatrudniający. Ma to być ustalane na poziomie zakładu pracy. Rodzi to obawy zrozumiałe obawy, że jeśli w danym przedsiębiorstwie są silne związki zawodowe, to [...]

19.03.2023|

Sztuczna inteligencja. Pomoże Ci w wyborze pracownika, ale nie podpisze z nim umowy

Mimo że mamy już rok 2022, sztuczna inteligencja (ang. artificial inteligence, dalej „AI”) nadal kojarzy się głównie z filmami sci-fi, w których roboty zastępują ludzi, a czasem niszczą ludzką rasę. To wyobrażenie wpływa na nasze postrzeganie AI w życiu codziennym, a nawet na ocenę prawną tego zjawiska. Algorytmy w roli rekruterów Dobrym przykładem jest proces rekrutacyjny. Coraz częściej w wyborze potencjalnych kandydatów pomagają algorytmy, które analizują zebrane CV, uwzględniając konkretne kryteria. Algorytmy mogą ocenić na przykład, którzy z aplikantów spełniają wszystkie wymagania przyszłego pracodawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rekruterzy oszczędzają czas, bo nie muszą już godzinami [...]

10.01.2022|
Przejdź do góry