Podstawową kwestią jest ustalenie czy te dochody stanowią dochody z opłat licencyjnych dotyczących udostępnianego oprogramowania lub z oprogramowania uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Czy w przypadku usług SaaS dochodzi do udzielenia użytkownikowi licencji?

Warto  w pierwszej kolejności wskazać, co to SaaS i dlaczego kwestia ta wywołuje dyskusję. SaaS to “oprogramowanie jako usługa” (software as a service).

W tym modelu oprogramowanie nie jest instalowane u klienta, klient ma dostęp do oprogramowania poprzez chmurę. Za korzystanie z oprogramowania w takim modelu pobierana jest zwykle stała opłata.

Na gruncie prawa autorskiego powstają spory – jedni uważają, że przy udzielaniu dostępu do oprogramowania, które znajduje się chmurze, nie jest instalowane u klienta, dostawca udziela użytkownikowi licencji, inni twierdzą, że skoro korzystanie z oprogramowania SaaS nie wiąże się ze zwielokrotnieniem utworu to udzielenie licencji nie jest konieczne. Nie ma prawnych przeszkód, by w umowie o udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS zamieścić wzmiankę o licencji, bądź też z niej zrezygnować.

W przypadku udzielenia licencji na rzecz użytkownika, otrzymane dochody z udostępnienia oprogramowania w modelu SaaS można zakwalifikować jako dochody uzyskane z opłat licencyjnych i co za tym idzie, skorzystać z ulgi IP Box.

Co w przypadku braku licencji na oprogramowanie SaaS?

Organy podatkowe w swoich interpretacjach stoją na stanowisku, że „dochody uzyskane ze świadczenia usług SaaS mogą zostać zakwalifikowane przez podatników jako dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie usługi.” Tak więc, niezależnie od tego czy udostępnienie oprogramowania SaaS wiąże się z udzieleniem licencji, można do dochodów z tego tytułu stosować ulgę IP Box.