Własnośc intelektualna

O czym nie wolno zapomnieć przy tworzeniu umowy chmurowej

Branża nowych technologii rozwija się niezwykle szybko, usługi chmurowe są jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów. Niestety, akty prawne nie dotrzymują kroku temu dynamicznemu wzrostowi. Postaram się krótko opisać regulacje związane z prawnymi aspektami usług chmurowych, które są już stosowane na rynku. Co to takiego ta chmura obliczeniowa (Cloud computing). Na wstępie należy podkreślić, że „chmura obliczeniowa” to termin używany głównie w marketingu i biznesie informatycznym, gdzie istnieje wiele definicji tego pojęcia. Najprościej mówiąc, jest to model przetwarzania zasobów komputerowych na żądanie, bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika. Chodzi tu głównie o przechowywanie danych [...]

25.04.2024|

Chcesz zawrzeć umowę z programistą? Pokażę Ci jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Z usług IT korzysta już większość firm na rynku, a umowa na świadczenie usług programistycznych jest jedną z najczęściej stosowanych umów w tym sektorze. Bardzo ważna jest wiec konstrukcja takiej umowy. Jak więc powinna wyglądać i co zawierać? Przedmiot umowy. Umowy IT na ogół są obszerne, dlatego też konieczne się staje odwołanie do załącznika zawierającego dokumentację techniczną. Metodologie programowania są różne, warto więc pochylić się nad opisaniem przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy może być docelowe oprogramowanie, ale też wykaz funkcji, które mają być dostępne dla użytkownika. Każda metodologia wymaga indywidualnego podejścia. Istnieją takie jak agile, która [...]

15.02.2024|

Jak kwestie praw autorskich są regulowane w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku B2B?

Aby wyjaśnić jak reguluje się prawa autorskie w przypadku umowy o pracę oraz umowy B2B, należy zacząć od wyjaśnienia czym są prawa autorskie, jaki jest katalog tych praw oraz kim jest twórca. Czym są prawa autorskie? Prawa autorskie chronią utwór. Czym jest utwór? To każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawa autorskie przysługują twórcy z mocy samego prawa, nie jest więc konieczne dopełnienie w tym zakresie formalności. Twórca – kto to taki? Według ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych twórca [...]

05.07.2023|

Udzielenie licencji a przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia prawa do korzystania z utworu: uzyskanie licencji (umowa licencyjna) i nabycie autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw). Na czym polega różnica pomiędzy jedną a drugą umową? Która z opcji jest korzystniejsza i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie praw. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest zawierana pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania utworem (np. programem komputerowym), czyli najczęściej twórcą, a osobą trzecią. Skutkiem tej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu. Natomiast umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy podmiotem uprawnionym, [...]

31.05.2023|
Przejdź do góry