Prawo umów

O czym nie wolno zapomnieć przy tworzeniu umowy chmurowej

Branża nowych technologii rozwija się niezwykle szybko, usługi chmurowe są jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów. Niestety, akty prawne nie dotrzymują kroku temu dynamicznemu wzrostowi. Postaram się krótko opisać regulacje związane z prawnymi aspektami usług chmurowych, które są już stosowane na rynku. Co to takiego ta chmura obliczeniowa (Cloud computing). Na wstępie należy podkreślić, że „chmura obliczeniowa” to termin używany głównie w marketingu i biznesie informatycznym, gdzie istnieje wiele definicji tego pojęcia. Najprościej mówiąc, jest to model przetwarzania zasobów komputerowych na żądanie, bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika. Chodzi tu głównie o przechowywanie danych [...]

25.04.2024|

Chcesz zawrzeć umowę z programistą? Pokażę Ci jak to zrobić i na co zwrócić uwagę.

Z usług IT korzysta już większość firm na rynku, a umowa na świadczenie usług programistycznych jest jedną z najczęściej stosowanych umów w tym sektorze. Bardzo ważna jest wiec konstrukcja takiej umowy. Jak więc powinna wyglądać i co zawierać? Przedmiot umowy. Umowy IT na ogół są obszerne, dlatego też konieczne się staje odwołanie do załącznika zawierającego dokumentację techniczną. Metodologie programowania są różne, warto więc pochylić się nad opisaniem przedmiotu umowy. Przedmiotem umowy może być docelowe oprogramowanie, ale też wykaz funkcji, które mają być dostępne dla użytkownika. Każda metodologia wymaga indywidualnego podejścia. Istnieją takie jak agile, która [...]

15.02.2024|

Jak zlikwidować spółkę z o.o.

Sporo pisaliśmy na blogu o tym, w jakiej formie prowadzić biznes. O aspektach prawnych i podatkowych. Po wprowadzonych zmianach podatkowych wcale nie jest łatwo dopasować formę prawną do charakteru planowanego przedsięwzięcia.  Tym bardziej że na rynku panuje wiele przekonań nie do końca mających uzasadnienie w przepisach. Ale dzisiaj kilka słów nie o początku, a końcu działalności. Zgłaszacie się do nas z pytaniami podatkowymi i prawnymi jak sprawnie i w miarę bezboleśnie zakończyć działalność. Poniżej kilka słów na temat likwidacji spółki z o.o. Aby wykreślić spółkę z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), należy zachować odpowiednią kolejność działań. To skomplikowany [...]

05.02.2024|

Unia Europejska próbuje „ujarzmić” pracę platformową.

Podczas pandemii Covid-19 praca platformowa stała się popularna dzięki dostawom zakupów do domów klientów. Tym samym znacznie wzrosło zatrudnienie w tym sektorze. Mimo że pandemia już dawno za nami, branża platform cyfrowych nadal się szybko rozwija. Praca platformowa to taka forma zatrudnienia, w której organizacje lub osoby używają platformy internetowej, by dotrzeć do innych organizacji lub osób w celu rozwiązania konkretnych problemów lub wykonania konkretnych usług w zamian za opłatę. Parlament 🇪🇺 to pierwszy prawodawca na świecie, który pracuje nad Dyrektywą regulującą i ujednolicającą pracę platformową bez względu na rodzaj umowy łączącej wykonawcę z podmiotem zatrudniającym. Chodzi [...]

08.12.2023|

B2B – rozwiązanie PRAWIE idealne

Umowa B2B to kontrakt pomiędzy przedsiębiorcami, który wyłącza strony spod kodeksu pracy. Ich wzajemne relacje prawne określa sama umowa i kodeks cywilny, w skrócie – nie ma pracodawcy i pracownika, są dwaj przedsiębiorcy, którzy mają takie same prawa. Po prostu jeden świadczy usługi na rzecz drugiego. Czy to jest opłacalne? Moim zdaniem tak. Dlatego zacznę od zalet.Przedsiębiorca świadczący usługi w ramach umowy B2B (zakładając wyższy pułap zarobków) zarabia netto (czyli po odliczeniu podatków i opłaceniu ZUS) więcej niż na umowie o pracę. Swobodnie planuje swoje obowiązki, może je tak ułożyć, by świadczyć usługi w [...]

25.09.2023|

Filary dobrej umowy handlowej

Dobra umowa handlowa stanowi kluczowy element udanej transakcji biznesowej. Często jednak spotykam się z sytuacją, w której przedsiębiorca nie wie, jak taką umowę sporządzić oraz co powinno się w niej znaleźć. Każda taka umowa wymaga indywidualnego podejścia i sprawdzenia wszelkich aspektów, które mogą mieć wpływ na jej późniejszą realizację. Jednak można wskazać pewne elementy stanowiące niejako filary umowy handlowej. Poniżej przedstawiam kilka – moim zdaniem – najbardziej istotnych. Klarowność i przejrzystość Każda umowa powinna być napisana w sposób zrozumiały dla wszystkich stron, najlepiej nie przesadzać z prawniczym żargonem. Klarowne wpisanie do umowy istotnych dla [...]

13.09.2023|

Kontrowersje i ryzyka związane z usługami zarządzania na kontraktach B2B.

Usługi zarządzania świadczone przez osoby na kontraktach B2B są kontrowersyjne w świetle przepisów podatkowych i nie do końca jasne. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o umowach o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktach menedżerskich, ale także o umowach o podobnym charakterze. W związku z tym, jeśli fiskus uzna, że osoba na kontrakcie B2B świadczy usługi zarządzania, o których mowa powyżej konsekwencje są dotkliwe. Dla ułatwienia nazwijmy tę osobę Janem Kowalskim. Tak więc nasz Pan Jan, świadcząc usługi w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, nie może [...]

03.08.2023|

Jak kwestie praw autorskich są regulowane w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku B2B?

Aby wyjaśnić jak reguluje się prawa autorskie w przypadku umowy o pracę oraz umowy B2B, należy zacząć od wyjaśnienia czym są prawa autorskie, jaki jest katalog tych praw oraz kim jest twórca. Czym są prawa autorskie? Prawa autorskie chronią utwór. Czym jest utwór? To każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawa autorskie przysługują twórcy z mocy samego prawa, nie jest więc konieczne dopełnienie w tym zakresie formalności. Twórca – kto to taki? Według ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych twórca [...]

05.07.2023|

Udzielenie licencji a przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia prawa do korzystania z utworu: uzyskanie licencji (umowa licencyjna) i nabycie autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw). Na czym polega różnica pomiędzy jedną a drugą umową? Która z opcji jest korzystniejsza i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie praw. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest zawierana pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania utworem (np. programem komputerowym), czyli najczęściej twórcą, a osobą trzecią. Skutkiem tej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu. Natomiast umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy podmiotem uprawnionym, [...]

31.05.2023|

Jak działa zasada zachowania poufności?

Klauzula poufności jest jednym z postanowień umownych budzących kontrowersje. Jak stworzyć bezpieczne postanowienie o klauzuli poufności? Czym tak naprawdę jest klauzula poufności i jak można ją naruszyć? Zapraszamy do lektury. Czym jest klauzula poufności? Klauzula poufności ma na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczenie informacji na temat jego działalności. Klauzula poufności to najczęściej odrębny punkt w umowie, ale w obrocie prawnym funkcjonują także umowy o zachowaniu poufności (nazywany także umową NDA z ang.  non-disclosure agreement), Te umowy najczęściej zawierane są przed przystąpieniem do negocjacji, gdy w ich trakcie strony zamierzają przekazywać sobie istotne informacje, [...]

15.05.2023|
Przejdź do góry