B2B – rozwiązanie PRAWIE idealne

Umowa B2B to kontrakt pomiędzy przedsiębiorcami, który wyłącza strony spod kodeksu pracy. Ich wzajemne relacje prawne określa sama umowa i kodeks cywilny, w skrócie – nie ma pracodawcy i pracownika, są dwaj przedsiębiorcy, którzy mają takie same prawa. Po prostu jeden świadczy usługi na rzecz drugiego. Czy to jest opłacalne? Moim zdaniem tak. Dlatego zacznę od zalet.Przedsiębiorca świadczący usługi w ramach umowy B2B (zakładając wyższy pułap zarobków) zarabia netto (czyli po odliczeniu podatków i opłaceniu ZUS) więcej niż na umowie o pracę. Swobodnie planuje swoje obowiązki, może je tak ułożyć, by świadczyć usługi w [...]

25.09.2023|

Filary dobrej umowy handlowej

Dobra umowa handlowa stanowi kluczowy element udanej transakcji biznesowej. Często jednak spotykam się z sytuacją, w której przedsiębiorca nie wie, jak taką umowę sporządzić oraz co powinno się w niej znaleźć. Każda taka umowa wymaga indywidualnego podejścia i sprawdzenia wszelkich aspektów, które mogą mieć wpływ na jej późniejszą realizację. Jednak można wskazać pewne elementy stanowiące niejako filary umowy handlowej. Poniżej przedstawiam kilka – moim zdaniem – najbardziej istotnych. Klarowność i przejrzystość Każda umowa powinna być napisana w sposób zrozumiały dla wszystkich stron, najlepiej nie przesadzać z prawniczym żargonem. Klarowne wpisanie do umowy istotnych dla [...]

13.09.2023|

Kontrowersje i ryzyka związane z usługami zarządzania na kontraktach B2B.

Usługi zarządzania świadczone przez osoby na kontraktach B2B są kontrowersyjne w świetle przepisów podatkowych i nie do końca jasne. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o umowach o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktach menedżerskich, ale także o umowach o podobnym charakterze. W związku z tym, jeśli fiskus uzna, że osoba na kontrakcie B2B świadczy usługi zarządzania, o których mowa powyżej konsekwencje są dotkliwe. Dla ułatwienia nazwijmy tę osobę Janem Kowalskim. Tak więc nasz Pan Jan, świadcząc usługi w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, nie może [...]

03.08.2023|

Jak kwestie praw autorskich są regulowane w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku B2B?

Aby wyjaśnić jak reguluje się prawa autorskie w przypadku umowy o pracę oraz umowy B2B, należy zacząć od wyjaśnienia czym są prawa autorskie, jaki jest katalog tych praw oraz kim jest twórca. Czym są prawa autorskie? Prawa autorskie chronią utwór. Czym jest utwór? To każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawa autorskie przysługują twórcy z mocy samego prawa, nie jest więc konieczne dopełnienie w tym zakresie formalności. Twórca – kto to taki? Według ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych twórca [...]

05.07.2023|

Udzielenie licencji a przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia prawa do korzystania z utworu: uzyskanie licencji (umowa licencyjna) i nabycie autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw). Na czym polega różnica pomiędzy jedną a drugą umową? Która z opcji jest korzystniejsza i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie praw. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest zawierana pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania utworem (np. programem komputerowym), czyli najczęściej twórcą, a osobą trzecią. Skutkiem tej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu. Natomiast umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy podmiotem uprawnionym, [...]

31.05.2023|

Jak działa zasada zachowania poufności?

Klauzula poufności jest jednym z postanowień umownych budzących kontrowersje. Jak stworzyć bezpieczne postanowienie o klauzuli poufności? Czym tak naprawdę jest klauzula poufności i jak można ją naruszyć? Zapraszamy do lektury. Czym jest klauzula poufności? Klauzula poufności ma na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczenie informacji na temat jego działalności. Klauzula poufności to najczęściej odrębny punkt w umowie, ale w obrocie prawnym funkcjonują także umowy o zachowaniu poufności (nazywany także umową NDA z ang.  non-disclosure agreement), Te umowy najczęściej zawierane są przed przystąpieniem do negocjacji, gdy w ich trakcie strony zamierzają przekazywać sobie istotne informacje, [...]

15.05.2023|

Prawo do odstąpienia od umowy – niezwykle istotny element umowy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu informatycznego nie zawsze się udaje i czasami w celu ograniczenia kosztów wykonawca chce umowę rozwiązać. Rozwiązanie umowy jest szczególnie istotne w momencie, gdy po stronie wykonawcy pojawia się obowiązek zapłaty wysokich kar umownych. Wykonawca zaczyna się wtedy zastanawiać czy umowę wdrożeniową ma wypowiedzieć czy od niej odstąpić. Różnica jest dość zasadnicza, ale w tym wypadku szkoda czasu na dywagacje. Umowa wdrożeniowa jest umową rezultatu, więc wykonawca nie może jej wypowiedzieć, może ją jedynie rozwiązać składając oświadczenie o odstąpieniu od niej. Dobrze skonstruowana umowa chroni Twój biznes To nie jest czczy slogan. Warto [...]

09.05.2023|

Umowy w branży IT – prawne pułapki i niejasności. Na co należy zwrócić uwagę przy negocjowaniu umowy

Żyjemy w czasach cyfrowej transformacji. Większość przedsiębiorstw, małych i dużych, styka się z firmami świadczącymi usługi z branży IT. Może to być wdrożenie oprogramowania, usługi programistyczne, serwisowe/utrzymania (SLA - service level agreement) czy też usługi doradcze. Umowy na te usługi są najczęściej umowami mieszanymi. Oznacza to, że taka umowa zawiera elementy dotyczące wielu różnych elementów, typowych dla każdej z wyżej wymienionych usług. Podpisanie umowy IT zabezpieczającej chociaż w stopniu podstawowym interesy przedsiębiorcy wymaga znajomości branży i naprawdę dużej wiedzy. Ze względu na potencjalne pułapki, które zawierają wzory takich umów, warto przy jej zawieraniu posiłkować [...]

17.01.2022|