Czas na cyberodporność w finansach!

  Rozporządzenie DORA o operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego już za niecały rok, 17 stycznia 2025 r., wejdzie w życie. Niedawno opublikowano projekt dostosowujący polskie ustawy do nowych wymagań. Jego postanowienia zwierają wytyczne dotyczące wdrożenia koniecznych działań związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, a także dość surowe kary za niedostosowanie się do przepisów. Skala zmian, którą wywoła jest porównywalna do zmian, jakie spowodowało RODO. Rozporządzenie DORA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 [...]