Nowe technologie

Czas na cyberodporność w finansach!

  Rozporządzenie DORA o operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego już za niecały rok, 17 stycznia 2025 r., wejdzie w życie. Niedawno opublikowano projekt dostosowujący polskie ustawy do nowych wymagań. Jego postanowienia zwierają wytyczne dotyczące wdrożenia koniecznych działań związanych z bezpieczeństwem cyfrowym, a także dość surowe kary za niedostosowanie się do przepisów. Skala zmian, którą wywoła jest porównywalna do zmian, jakie spowodowało RODO. Rozporządzenie DORA - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 [...]

09.05.2024|

O czym nie wolno zapomnieć przy tworzeniu umowy chmurowej

Branża nowych technologii rozwija się niezwykle szybko, usługi chmurowe są jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów. Niestety, akty prawne nie dotrzymują kroku temu dynamicznemu wzrostowi. Postaram się krótko opisać regulacje związane z prawnymi aspektami usług chmurowych, które są już stosowane na rynku. Co to takiego ta chmura obliczeniowa (Cloud computing). Na wstępie należy podkreślić, że „chmura obliczeniowa” to termin używany głównie w marketingu i biznesie informatycznym, gdzie istnieje wiele definicji tego pojęcia. Najprościej mówiąc, jest to model przetwarzania zasobów komputerowych na żądanie, bez bezpośredniego aktywnego zarządzania przez użytkownika. Chodzi tu głównie o przechowywanie danych [...]

25.04.2024|

Prawo do odstąpienia od umowy – niezwykle istotny element umowy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu informatycznego nie zawsze się udaje i czasami w celu ograniczenia kosztów wykonawca chce umowę rozwiązać. Rozwiązanie umowy jest szczególnie istotne w momencie, gdy po stronie wykonawcy pojawia się obowiązek zapłaty wysokich kar umownych. Wykonawca zaczyna się wtedy zastanawiać czy umowę wdrożeniową ma wypowiedzieć czy od niej odstąpić. Różnica jest dość zasadnicza, ale w tym wypadku szkoda czasu na dywagacje. Umowa wdrożeniowa jest umową rezultatu, więc wykonawca nie może jej wypowiedzieć, może ją jedynie rozwiązać składając oświadczenie o odstąpieniu od niej. Dobrze skonstruowana umowa chroni Twój biznes To nie jest czczy slogan. Warto [...]

09.05.2023|

Legislacja ściga sztuczną inteligencję

W UE od dłuższego czasu toczą się prace nad projektem rozporządzenia, który nosi nazwę  Akt o Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Act). Równolegle z AI Act planowana jest dyrektywa o odpowiedzialności za działanie AI, która ma wprowadzić przepisy o roszczeniach odszkodowawczych za działanie takich systemów. Ogromna potrzeba regulacji – AI wyrastają jak grzyby po deszczu Całkiem niedawno na rynek zostało wypuszczone darmowe w wersji podstawowej oprogramowanie ChatGPT  (koniec listopada 2022 r.). Po kilku dniach liczba zarejestrowanych użytkowników, oprogramowania stworzonego przez OpenAI – amerykańskie laboratorium badawcze,  wyniosła ponad milion, a po dwóch miesiącach liczba ta wzrosła [...]

25.04.2023|
Przejdź do góry