Podatki

Kontrowersje i ryzyka związane z usługami zarządzania na kontraktach B2B.

Usługi zarządzania świadczone przez osoby na kontraktach B2B są kontrowersyjne w świetle przepisów podatkowych i nie do końca jasne. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o umowach o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktach menedżerskich, ale także o umowach o podobnym charakterze. W związku z tym, jeśli fiskus uzna, że osoba na kontrakcie B2B świadczy usługi zarządzania, o których mowa powyżej konsekwencje są dotkliwe. Dla ułatwienia nazwijmy tę osobę Janem Kowalskim. Tak więc nasz Pan Jan, świadcząc usługi w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, nie może [...]

03.08.2023|

Prawo do odstąpienia od umowy – niezwykle istotny element umowy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu informatycznego nie zawsze się udaje i czasami w celu ograniczenia kosztów wykonawca chce umowę rozwiązać. Rozwiązanie umowy jest szczególnie istotne w momencie, gdy po stronie wykonawcy pojawia się obowiązek zapłaty wysokich kar umownych. Wykonawca zaczyna się wtedy zastanawiać czy umowę wdrożeniową ma wypowiedzieć czy od niej odstąpić. Różnica jest dość zasadnicza, ale w tym wypadku szkoda czasu na dywagacje. Umowa wdrożeniowa jest umową rezultatu, więc wykonawca nie może jej wypowiedzieć, może ją jedynie rozwiązać składając oświadczenie o odstąpieniu od niej. Dobrze skonstruowana umowa chroni Twój biznes To nie jest czczy slogan. Warto [...]

09.05.2023|

Legislacja ściga sztuczną inteligencję

W UE od dłuższego czasu toczą się prace nad projektem rozporządzenia, który nosi nazwę  Akt o Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Act). Równolegle z AI Act planowana jest dyrektywa o odpowiedzialności za działanie AI, która ma wprowadzić przepisy o roszczeniach odszkodowawczych za działanie takich systemów. Ogromna potrzeba regulacji – AI wyrastają jak grzyby po deszczu Całkiem niedawno na rynek zostało wypuszczone darmowe w wersji podstawowej oprogramowanie ChatGPT  (koniec listopada 2022 r.). Po kilku dniach liczba zarejestrowanych użytkowników, oprogramowania stworzonego przez OpenAI – amerykańskie laboratorium badawcze,  wyniosła ponad milion, a po dwóch miesiącach liczba ta wzrosła [...]

25.04.2023|

Fundacje rodzinne – nowelizacja ustawy

Pewnie, poza samymi zainteresowanymi i ich rodzinami, niewiele osób ma świadomość, że prawnicy mają wyjątkowo barwne i ekscytujące życie. Nowelizacja przepisu goni nowelizację. Kończymy tydzień i zaczynamy kolejny od sprawdzania zmian w przepisach, bo pojawiają się one jak grzyby po deszczu. Nie dalej jak w piątek Sejm RP przyjął ustawę, która nowelizuje ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ta styczniowa ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 22 maja 2023 r. Zmian jest wcale niemało i są istotne. Skąd wziął się pomysł [...]

16.04.2023|

Reprezentacja – słowo, które źle kojarzy się księgowym, ale nie tylko….

Nie chodzi tu o typowe reprezentowanie firmy, ale o reprezentację w sferze podatkowej. To trudny, ale ważny temat i dotyczy nie tylko szeroko pojętego świata IT, ale także większości przedsiębiorców z innych branż. Dlaczego? Nie daje możliwości zaliczenia poniesionych, często niemałych wydatków w koszty uzyskania przychodów. A podatek wiadomo, liczymy od dochodu, czyli przychód minus koszty.Problem polega na tym, że reprezentacja nie jest zdefiniowana wprost w przepisach podatkowych, więc organy podatkowe dość kreatywnie podchodzą do jej interpretowania. Jak nietrudno się domyślić od wielu lat dwoją się i troją, aby tę definicję uczynić pojemniejszą. Co [...]

13.04.2023|

Kiedy można zastosować 50% KUP przy stosunku pracy?

Kiedy można zastosować 50% KUP przy stosunku pracy? KUP to po prostu koszty uzyskania przychodów. Branża nowych technologii jest uprzywilejowana względem innych branż. Przepisy prawa podatkowego przewidują możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) KUP przez specjalistów z tej branży, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Kiedy i na jakich warunkach możesz je zastosować, dowiesz się z poniższego artykułu. Podatek obliczany jest od przychodu po jego obniżeniu o koszty podatkowe. Dlatego z perspektywy rozliczeń podatkowych bardzo istotne są koszty, o które można ten przychód pomniejszyć. Taki mechanizm działa także w ramach stosunku pracy [...]

03.04.2023|

Co warto wiedzieć o ryczałcie ewidencjonowanym?

Polski Ład przyniósł sporo zmian w branży IT. Jedną z nich jest obniżenie z 15% na 12% stawek dla osób, które wybrały opodatkowanie swoich dochodów ryczałtem ewidencjonowanym. Najważniejsze elementy rozliczania ryczałtem ewidencjonowanym Od czasu wprowadzenia tzw. nowego ładu, ryczałt ewidencjonowany jest bardzo popularną formą rozliczenia podatkowego w branży IT. Jej wybór nie będzie niemożliwy, gdy w poprzednim roku lub w trakcie bieżącego przychody przekroczą nam kwotę 2 mln. euro. Formę tę wyklucza także przypadek, w którym mamy do czynienia ze świadczeniem usług na umowie B2B na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, gdy zakres usług [...]

30.03.2023|

Hosting bez podatku u źródła – ważny wyrok NSA

Na początku marca Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że nie ma obowiązku  potrącania zryczałtowanego podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego za granicę za przechowywanie informacji w internetowej chmurze. Jak stwierdził: serwer to nie urządzenie przemysłowe. Co to oznacza? Skąd wziął się problem Patrząc wprost na przepisy prawa, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, opodatkowaniu 20% podatkiem u źródła podlega wypłata z Polski na rzecz nierezydenta przychodów z tytułów: praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw; należności za [...]

23.03.2023|

Ulga IP Box w modelu SaaS.

Podstawową kwestią jest ustalenie czy te dochody stanowią dochody z opłat licencyjnych dotyczących udostępnianego oprogramowania lub z oprogramowania uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. Czy w przypadku usług SaaS dochodzi do udzielenia użytkownikowi licencji? Warto  w pierwszej kolejności wskazać, co to SaaS i dlaczego kwestia ta wywołuje dyskusję. SaaS to “oprogramowanie jako usługa” (software as a service). W tym modelu oprogramowanie nie jest instalowane u klienta, klient ma dostęp do oprogramowania poprzez chmurę. Za korzystanie z oprogramowania w takim modelu pobierana jest zwykle stała opłata. Na gruncie prawa autorskiego powstają spory – jedni [...]

19.03.2023|

CIT estoński po liftingu – dla kogo i komu się opłaca

CIT Estoński to modne hasło od czasu wprowadzenia Nowego ładu. Jak nazwa wskazuje system ten został oparty na rozwiązaniu estońskim (które jednak jest zdecydowanie prostsze od polskiego). Ze względu na wynikające z niego warunki i ograniczenia przedsiębiorcy dosyć rzadko z niego korzystają, bojąc się sztywnych procedur. Ja jednak namawiam do bliższego przyjrzenia się temu rozwiązaniu, ponieważ niesie ona całkiem nowe możliwości. Przy dobrej analizie może okazać się bardzo korzystne dla wielu przedsiębiorców. Zalety Estoński CIT to nic innego jak forma opodatkowania w ramach podatku dochodowego od osób prawnych. Od tradycyjnej formy różni się momentem [...]

17.01.2022|
Przejdź do góry