Polski Ład przyniósł sporo zmian w branży IT. Jedną z nich jest obniżenie z 15% na 12% stawek dla osób, które wybrały opodatkowanie swoich dochodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Najważniejsze elementy rozliczania ryczałtem ewidencjonowanym

Od czasu wprowadzenia tzw. nowego ładu, ryczałt ewidencjonowany jest bardzo popularną formą rozliczenia podatkowego w branży IT. Jej wybór nie będzie niemożliwy, gdy w poprzednim roku lub w trakcie bieżącego przychody przekroczą nam kwotę 2 mln. euro. Formę tę wyklucza także przypadek, w którym mamy do czynienia ze świadczeniem usług na umowie B2B na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, gdy zakres usług jest jednakowy. Jeśli już wybierzemy rozliczanie podatkowe ryczałtem ewidencjonowanymi trzeba pamiętać, z czym się to wiąż. Najważniejsze kwestie, które warto mieć na uwadze, to m.in.:

 • niższe stawki (w branży IT to odpowiednio stawka 12% i 8,5%) w porównaniu ze skalą podatkową (32% i 12%) oraz podatkiem liniowym (19%);
 • brak możliwości pomniejszenia przychodu o tzw. koszty uzyskania przychodu. Ryczałt ewidencjonowany płaci się od przychodu nie dochodu;
 • brak możliwości skorzystania z ulgi IP Box;
 • nie ma kwoty wolnej od podatku;
 • rozliczając się ryczałtem ewidencjonowanym prowadzi się uproszczoną księgowość w formie ewidencji przychodów;
 • brak możliwości skorzystania ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem, konieczne jest złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Aby określić wysokość stawki, ustal właściwy kod PKWiU

Każdy, kto jako formę opodatkowania swoich przychodów wybierze ryczałt, musi w pierwszej kolejności określić profil swojej działalności i ustalić odpowiednią dla niego stawkę procentową. Wysokość stawek ryczałtu jest zależna od profilu prowadzonej działalności. Aby wybrać stawkę opodatkowania, należy najpierw ustalić właściwy kod PKWiU. Wskazane jest wystąpienie z wnioskiem do Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej.

Zgodnie z ustawą stawka12% jest przewidziana dla usług:

 • wydawanie pakietów gier komputerowych PKWiU ex 58.21.10.0, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line;
 • wydawanie pakietów oprogramowania systemowego PKWiU 58.29.1;
 • wydawanie pakietów oprogramowania użytkowego PKWiU 58.29.2;
 • wydawanie oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu PKWiU ex 58.29.3, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKWiU ex 62.02.10.0;
 • doradztwo w zakresie oprogramowania PKWiU ex 62.02;
 • związanych z oprogramowaniem PKWiU ex 62.01.1:
 • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” PKWiU 62.01.2 związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

Natomiast stawką 8,5% objęte są pozostałe usługi. Zasadą jest, że jeśli kod PKWiU nie znajduje się w grupie kodów, dla których przyjęto stawkę 12%, to stosuje się niższą, czyli 8,5% stawkę, przykładowo. Za przykład można podać:

 • usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.12),
 • projektowanie stron internetowych/aplikacji mobilnych (działania na poziomie UX/UI Designer, PKWiU 62.01.12.0),
 • udostępnianie powierzchni reklamowej (przyporządkowane do PKWiU 63.11.20.0).

Interpretacje organów podatkowych

Należy mieć na uwadze ostatnie interpretacje organów podatkowych, według których do usług opodatkowanych stawką 12%, zalicza się także czynności towarzyszące tworzeniu oprogramowania. Wcześniej niższy podatek dotyczył osób zajmujących się usługami związanymi z doradztwem w zakresie informatyki, czyli: analizujących działanie systemów, projektujących ich rozwój, tworzących dokumentację techniczną, zajmujących się kwestiami procedur bezpieczeństwa, czy logiką automatyzacji itp. – analizy, specyfikacje, struktury serwisów sieciowych, modele procesów biznesowych, koncepcje nowych funkcjonalności. Obecnie organy podatkowe kwestionują możliwość stosowania 8% stawki.