B2B – rozwiązanie PRAWIE idealne

Umowa B2B to kontrakt pomiędzy przedsiębiorcami, który wyłącza strony spod kodeksu pracy. Ich wzajemne relacje prawne określa sama umowa i kodeks cywilny, w skrócie – nie ma pracodawcy i pracownika, są dwaj przedsiębiorcy, którzy mają takie same prawa. Po prostu jeden świadczy usługi na rzecz drugiego. Czy to jest opłacalne? Moim zdaniem tak. Dlatego zacznę od zalet.Przedsiębiorca świadczący usługi w ramach umowy B2B (zakładając wyższy pułap zarobków) zarabia netto (czyli po odliczeniu podatków i opłaceniu ZUS) więcej niż na umowie o pracę. Swobodnie planuje swoje obowiązki, może je tak ułożyć, by świadczyć usługi w [...]

25.09.2023|

Filary dobrej umowy handlowej

Dobra umowa handlowa stanowi kluczowy element udanej transakcji biznesowej. Często jednak spotykam się z sytuacją, w której przedsiębiorca nie wie, jak taką umowę sporządzić oraz co powinno się w niej znaleźć. Każda taka umowa wymaga indywidualnego podejścia i sprawdzenia wszelkich aspektów, które mogą mieć wpływ na jej późniejszą realizację. Jednak można wskazać pewne elementy stanowiące niejako filary umowy handlowej. Poniżej przedstawiam kilka – moim zdaniem – najbardziej istotnych. Klarowność i przejrzystość Każda umowa powinna być napisana w sposób zrozumiały dla wszystkich stron, najlepiej nie przesadzać z prawniczym żargonem. Klarowne wpisanie do umowy istotnych dla [...]

13.09.2023|

Kontrowersje i ryzyka związane z usługami zarządzania na kontraktach B2B.

Usługi zarządzania świadczone przez osoby na kontraktach B2B są kontrowersyjne w świetle przepisów podatkowych i nie do końca jasne. W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o umowach o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktach menedżerskich, ale także o umowach o podobnym charakterze. W związku z tym, jeśli fiskus uzna, że osoba na kontrakcie B2B świadczy usługi zarządzania, o których mowa powyżej konsekwencje są dotkliwe. Dla ułatwienia nazwijmy tę osobę Janem Kowalskim. Tak więc nasz Pan Jan, świadcząc usługi w ramach umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, nie może [...]

03.08.2023|

Jak kwestie praw autorskich są regulowane w przypadku umowy o pracę, a jak w przypadku B2B?

Aby wyjaśnić jak reguluje się prawa autorskie w przypadku umowy o pracę oraz umowy B2B, należy zacząć od wyjaśnienia czym są prawa autorskie, jaki jest katalog tych praw oraz kim jest twórca. Czym są prawa autorskie? Prawa autorskie chronią utwór. Czym jest utwór? To każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Prawa autorskie przysługują twórcy z mocy samego prawa, nie jest więc konieczne dopełnienie w tym zakresie formalności. Twórca – kto to taki? Według ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych twórca [...]

05.07.2023|

Udzielenie licencji a przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W prawie autorskim istnieją dwa podstawowe sposoby nabycia prawa do korzystania z utworu: uzyskanie licencji (umowa licencyjna) i nabycie autorskich praw majątkowych (umowa o przeniesienie praw). Na czym polega różnica pomiędzy jedną a drugą umową? Która z opcji jest korzystniejsza i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Umowa licencyjna a umowa o przeniesienie praw. Umowa o przeniesienie praw autorskich jest zawierana pomiędzy osobą uprawnioną do rozporządzania utworem (np. programem komputerowym), czyli najczęściej twórcą, a osobą trzecią. Skutkiem tej umowy jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do danego utworu. Natomiast umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy podmiotem uprawnionym, [...]

31.05.2023|

Jak działa zasada zachowania poufności?

Klauzula poufności jest jednym z postanowień umownych budzących kontrowersje. Jak stworzyć bezpieczne postanowienie o klauzuli poufności? Czym tak naprawdę jest klauzula poufności i jak można ją naruszyć? Zapraszamy do lektury. Czym jest klauzula poufności? Klauzula poufności ma na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i zabezpieczenie informacji na temat jego działalności. Klauzula poufności to najczęściej odrębny punkt w umowie, ale w obrocie prawnym funkcjonują także umowy o zachowaniu poufności (nazywany także umową NDA z ang.  non-disclosure agreement), Te umowy najczęściej zawierane są przed przystąpieniem do negocjacji, gdy w ich trakcie strony zamierzają przekazywać sobie istotne informacje, [...]

15.05.2023|

Prawo do odstąpienia od umowy – niezwykle istotny element umowy wdrożeniowej.

Wdrożenie systemu informatycznego nie zawsze się udaje i czasami w celu ograniczenia kosztów wykonawca chce umowę rozwiązać. Rozwiązanie umowy jest szczególnie istotne w momencie, gdy po stronie wykonawcy pojawia się obowiązek zapłaty wysokich kar umownych. Wykonawca zaczyna się wtedy zastanawiać czy umowę wdrożeniową ma wypowiedzieć czy od niej odstąpić. Różnica jest dość zasadnicza, ale w tym wypadku szkoda czasu na dywagacje. Umowa wdrożeniowa jest umową rezultatu, więc wykonawca nie może jej wypowiedzieć, może ją jedynie rozwiązać składając oświadczenie o odstąpieniu od niej. Dobrze skonstruowana umowa chroni Twój biznes To nie jest czczy slogan. Warto [...]

09.05.2023|

Legislacja ściga sztuczną inteligencję

W UE od dłuższego czasu toczą się prace nad projektem rozporządzenia, który nosi nazwę  Akt o Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence Act). Równolegle z AI Act planowana jest dyrektywa o odpowiedzialności za działanie AI, która ma wprowadzić przepisy o roszczeniach odszkodowawczych za działanie takich systemów. Ogromna potrzeba regulacji – AI wyrastają jak grzyby po deszczu Całkiem niedawno na rynek zostało wypuszczone darmowe w wersji podstawowej oprogramowanie ChatGPT  (koniec listopada 2022 r.). Po kilku dniach liczba zarejestrowanych użytkowników, oprogramowania stworzonego przez OpenAI – amerykańskie laboratorium badawcze,  wyniosła ponad milion, a po dwóch miesiącach liczba ta wzrosła [...]

25.04.2023|

Fundacje rodzinne – nowelizacja ustawy

Pewnie, poza samymi zainteresowanymi i ich rodzinami, niewiele osób ma świadomość, że prawnicy mają wyjątkowo barwne i ekscytujące życie. Nowelizacja przepisu goni nowelizację. Kończymy tydzień i zaczynamy kolejny od sprawdzania zmian w przepisach, bo pojawiają się one jak grzyby po deszczu. Nie dalej jak w piątek Sejm RP przyjął ustawę, która nowelizuje ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ta styczniowa ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 22 maja 2023 r. Zmian jest wcale niemało i są istotne. Skąd wziął się pomysł [...]

16.04.2023|

Reprezentacja – słowo, które źle kojarzy się księgowym, ale nie tylko….

Nie chodzi tu o typowe reprezentowanie firmy, ale o reprezentację w sferze podatkowej. To trudny, ale ważny temat i dotyczy nie tylko szeroko pojętego świata IT, ale także większości przedsiębiorców z innych branż. Dlaczego? Nie daje możliwości zaliczenia poniesionych, często niemałych wydatków w koszty uzyskania przychodów. A podatek wiadomo, liczymy od dochodu, czyli przychód minus koszty.Problem polega na tym, że reprezentacja nie jest zdefiniowana wprost w przepisach podatkowych, więc organy podatkowe dość kreatywnie podchodzą do jej interpretowania. Jak nietrudno się domyślić od wielu lat dwoją się i troją, aby tę definicję uczynić pojemniejszą. Co [...]

13.04.2023|