Pewnie, poza samymi zainteresowanymi i ich rodzinami, niewiele osób ma świadomość, że prawnicy mają wyjątkowo barwne i ekscytujące życie. Nowelizacja przepisu goni nowelizację. Kończymy tydzień i zaczynamy kolejny od sprawdzania zmian w przepisach, bo pojawiają się one jak grzyby po deszczu. Nie dalej jak w piątek Sejm RP przyjął ustawę, która nowelizuje ustawę z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ta styczniowa ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 22 maja 2023 r. Zmian jest wcale niemało i są istotne.

Skąd wziął się pomysł na ten akt prawny?

W Polsce od jakiegoś czasu mamy do czynienia z tzw. sukcesją międzypokoleniową (kto oglądał serial Sukcesja, ten wie o co chodzi 😊).

Na rynku polskim sporo jest firm rodzinnych, część z nich powstała na początku lat 90. Prowadzone są w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych lub kapitałowych. Ich pierwsi właściciele odchodzą na zasłużone emerytury. Do tej pory (poza zmianami w prawie przedsiębiorców) nie było narzędzi prawnych, które gwarantowałyby pełną kontrolę nad sukcesją czy utrzymaniem firmy w kolejnych pokoleniach. Powstała więc ustawa o fundacji rodzinnej, czyli zupełnie nowe rozwiązanie w polskim porządku prawnym.

Wiele korzyści.

To rozwiązanie opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej. Funkcjonowanie fundacji opiera się także na korzystnych zasadach podatkowych.

Fundacja będzie zwolniona podmiotowo z opodatkowania. Jej konstrukcja przypomina opodatkowanie estońskim CIT (tj. ryczałtem od dochodów spółek). Fundacja jest zobowiązana do zapłaty CIT dopiero w momencie dokonania świadczenia na rzecz beneficjenta lub wydania jej mienia.

Fundacja rodzinna umożliwia gromadzenie majątku, zarządzanie nim w interesie beneficjentów czy spełnianie świadczeń na ich rzecz.

Jak można założyć fundację rodzinną?

Fundator dokonuje ustanowienia fundacji rodzinnej poprzez złożenie oświadczenia w akcie założycielskim albo testamencie. Koniecznym jest również dopełnienie szeregu formalności, m.in. dokonanie spisu mienia czy powołanie zarządu oraz złożenie odpowiedniego wniosku do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez specjalnie przeznaczony do tego celu sąd w Piotrkowie Trybunalskim.