Chcesz założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? To świetny pomysł na prowadzenie biznesu! Poniżej znajdziesz przewodnik, który poprowadzi Cię przez cały proces.

Czym wyróżnia się spółka z o.o.

 • ograniczoną odpowiedzialnością wspólników: Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych wkładów
 • możliwością prowadzenia działalności przez zarząd: Wspólnicy nie muszą osobiście zarządzać spółką
 • stosunkowo prostą procedurą rejestracji

Wybrałeś nazwę firmy, musisz sprawdzić jej dostępność!

Zanim złożysz wniosek o rejestrację spółki, upewnij się, że wybrana przez Ciebie nazwa nie jest już zajęta. Możesz to zrobić za pomocą wyszukiwarki w Krajowym Rejestrze Sądowym (https://prs.ms.gov.pl/)

Przygotuj umowę spółki.

Umowa spółki to podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie spółki. Określa m.in.:

 • nazwę i siedzibę spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • prawa i obowiązki wspólników
 • zasady zarządzania spółką

Umowę spółki można sporządzić w formie aktu notarialnego (forma klasyczna) lub za pomocą wzorca umowy dostępnego w systemie S24.

Wybierz sposób rejestracji.

Od 1 lipca 2021 roku wnioski o rejestrację spółki z o.o. należy składać wyłącznie elektronicznie:

Za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS):

 • dostępna dla spółek, których umowa została zawarta u notariusza
 • wymaga założenia konta użytkownika w PRS i autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego

W systemie teleinformatycznym S24:

 • dostępna dla spółek, których umowę zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24
 • wymaga założenia konta użytkownika w S24 i autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego

Złóż wniosek o rejestrację.

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. składa się za pośrednictwem PRS (Portal Rejestrów Sądowych) lub S24. Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, m.in.:

 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładów
 • listę wspólników
 • listę członków zarządu lub prokurentów
 • dokument o powołaniu członków organów spółki
 • oświadczenie członków zarządu, lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie
 • pełnomocnictwo (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika)

Wniosek na PRS i systemie S24 może przygotować każda osoba posiadająca konto na tym portalu. Nie musi to być wspólnik lub pełnomocnik spółki.

Przygotowany wniosek o rejestrację spółki może podpisać wyłącznie:

 • zarząd – wszyscy członkowie
 • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny) powołany przez zarząd.

Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane informacje, tj.:

 • firmę, siedzibę i adres spółki
 • przedmiot działalności spółki
 • wysokość kapitału zakładowego
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 • nazwiska, imiona i adresy albo adresy do doręczeń elektronicznych członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki
 • jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 • jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Ważne! Podpisany wniosek trzeba złożyć do sądu poprzez wciśnięcie przycisku “Złóż wniosek”. Należy pamiętać, że może go złożyć tylko osoba, która go przygotowała.

Ile to będzie kosztowało?

Opłata za rejestrację spółki z o.o. wynosi:

 • 500 zł – gdy umowa spółki została zawarta u notariusza.
 • 250 zł – gdy umowa spółki została zawarta za pośrednictwem systemu S24.

Dodatkowo należy uiścić opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł) oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo (17 zł, jeśli wniosek składa pełnomocnik).

Jak długo się czeka…..

Wniosek o wpis spółki z o.o. do KRS – 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Wniosek o wpis spółki z o.o., której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym S24 – 1 dzień od daty jego wpływu.

Jeżeli wniosek zawiera braki, będzie rozpoznany w ciągu 7 dni od ich usunięcia przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy – do 30 dni.

Dodatkowe informacje na temat rejestracji spółki z o.o. znajdziesz na stronach internetowych: