Osobowość prawna

 • JDG ➡️ nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Działalność jest przypisana do osoby fizycznej prowadzącej firmę. Wystawiając fakturę, wpisujesz swój NIP.
 • Spółka z o.o. ➡️ odrębna osobowość prawna. Działa niezależnie od swoich wspólników. Wystawiając fakturę, wpisujesz NIP spółki.

Założenie firmy

 • JDG ➡️ prosta i szybka procedura rejestracji w CEIDG, jest bezpłatna.
 • Spółka z o.o. ➡️ więcej formalności, rejestracja w KRS. Wiąże się z kosztami (kapitał zakładowy, opłaty notarialne, rejestracyjne).

Pieniądze firmy

 • JDG ➡️ pieniądze firmy są naszymi prywatnymi pieniędzmi, którymi możemy dowolnie dysponować, niestety łatwo wtedy stracić nad nimi kontrolę 🤭.
 • Spółka z o.o. ➡️ wyraźny podział majątku prywatnego i firmowego. Każda wypłata z konta spółki musi mieć udokumentowaną podstawę ➡️, prowadzi do zdecydowanie większej świadomości na temat przepływów finansowych w firmie.

Księgowość

 • JDG ➡️możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości (KPiR, ewidencja przychodów, jeżeli jesteśmy na ryczałcie). Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na współpracę z biurem księgowym, średni koszt to 400 zł netto.
 • Spółka z o.o. ➡️ obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (księgi rachunkowe). Każdy wpływ i wypływ gotówki z firmy, musi mieć podstawę i być udokumentowany. Księgowanie takie wymaga już mocno specjalistycznej wiedzy. Koszt jest uzależniony od miejsca prowadzenia działalności (np. duże miast, wieś), liczby faktur itp., średnio jest to 1500-2000 zł netto.

Składki ZUS

 • JDG ➡️ obowiązkowe składki ZUS (z możliwością ulg na start, mały ZUS, mały ZUS plus).
 • Spółka z o.o. ➡️ wspólnicy nie płacą składek ZUS (chyba że są zatrudnieni w spółce) ➡️ warunek ➡️ prowadzenie spółki z co najmniej wspólnikiem ➡️, jeżeli spółkę z o.o. prowadzimy samodzielne, podlegamy pełnym składkom ZUS. Więcej na ten temat znajdziesz w moim wpisie na LinkedIn https://tiny.pl/d1bpd

Podatki dochodowe

 • JDG o➡️ podatek dochodowy PIT według skali podatkowej, liniowy lub ryczałtowy ➡️ zasady wyliczania podatku są niezwykle proste, ale przez to trudno jest znaleźć jakiekolwiek możliwości optymalizacji.
 • Spółka z o.o. ➡️ podatek CIT (9% małe spółki do 2 mln euro rocznie dochodu lub 19% dochodu powyżej 2 mln euro) ➡️ ryzyko podwójnego opodatkowanie przy wypłacie dywidendy ➡️ istnieją rozwiązania umożliwiające optymalizację opodatkowania ale jest w tym zakresie coraz więcej wątpliwości.

Odpowiedzialność

 • JDG➡️ pełna odpowiedzialność właściciela majątkiem firmowym i prywatnym za zobowiązania firmy.
 • Spółka z o.o. ➡️ dzięki odrębnej osobowości prawnej odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kapitału zakładowego ➡️ w pewnych wypadkach zarząd spółki można pociągnąć do odpowiedzialności.

Wspólne prowadzenie działalności

 • JDG ➡️ nie ma możliwości prowadzenia firmy oficjalnie z drugą osobą ➡️, chyba że nieformalnie ➡️w razie jakichkolwiek kłopotów cała odpowiedzialność spada na właściciela, działa to w obie strony 🔄 w przypadku wypłaty zysków z firmy, “cichy” wspólnik nie może w żaden sposób dochodzić swoich praw.
 • Spółka z o.o. ➡️ możliwość prowadzenia firmy z wieloma wspólnikami ➡️na etapie zakładania spółki, do umowy spółki możemy wpisać zasady podziału zysków i zabezpieczyć w ten sposób interesy wszystkich wspólników.

Możliwość sprzedaży firmy

 • JDG ➡️ nie ma możliwości sprzedaży JDG ➡️, można sprzedać przedsiębiorstwo albo osobno aktywa, markę lub domenę ➡️ niestety jest to skomplikowany i czasochłonny proces.
 • Spółka z o.o. ➡️ bezproblemowa sprzedaż udziałów w spółce ➡️ wspólnicy, którzy założyli spółkę, są właścicielami jej udziałów➡️ udziały to prawa i związane z tym obowiązki, które można sprzedawać i kupować ➡️ sprzedaż udziałów nie oznacza zmian w działaniu dla spółki z o.o. ➡️ sprzedaży dokonać może tylko jeden ze wspólników lub wszyscy.

Liczba firm

 • JDG ➡️ możliwość prowadzenia tylko jednej firmy w różnych branżach ➡️może wiązać się to z negatywnymi skutkami ➡️, jeśli jedna z gałęzi Twojej działalności będzie mieć problemy z płatnościami lub z zadłużeniem, ma to wpływ na całą firmę.
 • Spółka z o.o. ➡️ możliwość prowadzenia wielu firm ➡️ niepowodzenie w jednej z nich, nie ma wpływu na pozostałe.

👉Jak widzicie wybór formy prawnej firmy to ważna i niełatwa decyzja ▶️, zanim zadecydujesz, dokładnie przeanalizuj swój biznes, plany i cele, aby wybrać opcję najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.