Głównym hasłem, którym posługiwał się rząd wprowadzając Nowy ład był korzystny wpływ na gospodarkę Polski. Nie możemy jednak zapominać, że prawo jest nierozerwalnie związane z polityką. Tak więc Nowy ład jest przede wszystkim narzędziem politycznym. Niestety został napisany na kolanie, jest wewnętrznie sprzeczny, a te same pojęcia są w różnych miejscach różnie definiowane. Jest też niespójny z obecnym systemem podatkowym. Wiąże się to nie tylko z ogromnym stresem i ryzykiem dla przedsiębiorców.

W artykule staram się „na zimno” i przystępnie opisać zmiany w kontekście przedsiębiorców, szczególnie z branży IT, nowych technologii, e-commerce.

Główne zmiany

Główne zmiany wprowadzone przez Nowy Ład dotyczą:

– kwoty wolnej od podatku – zwiększonej do 30 000 zł,

– podniesienie limitu progu podatkowego do 120 000 zł,

– podniesienie składki zdrowotnej z brakiem możliwości odliczenia jej od podatku

Podniesienie wysokości składki zdrowotnej i brak możliwości odliczenia jej od podatku to tak naprawdę wprowadzenie nowego podatku – i tak musimy go zacząć traktować. Jest to nowy podatek, który przede wszystkim dotyka biznes. Musimy pamiętać, że 85% polskich przedsiębiorstw to jednoosobowe podmioty gospodarcze.

Ulgi, które wprowadza Nowy ład według mnie niestety komplikują tylko nasz system podatkowy, w praktyce nie mając większego znaczenia.

Co zrobić, aby zminimalizować koszty wprowadzenia zmian

Jeśli chodzi o branżę IT (dostawców oprogramowania, firm body-leasingowych czy e-commerce) najważniejszym pytaniem na jakie musimy sobie odpowiedzieć jest to, w jakiej formie prowadzimy działalność gospodarczą, zidentyfikować wpływ wprowadzanych zmian na wybraną formę prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie musimy szukać nowych rozwiązań ratujący nasz biznes. Część przedsiębiorców boi się zmian i liczy się ze stratami zostanie przy dotychczasowych formach rozliczania. Większość jednak słusznie szuka nowych rozwiązań.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – podatek liniowy

Przedsiębiorcy osiągający wyższe dochody najczęściej wybierali podatek liniowy i to właśnie ich biznesów zmiana dotknie najbardziej. Dotyczy to głównie programistów, software house’ów czy firm body leasingowych. Od nowego roku rozliczanie się w systemie podatku liniowego przestaje być tak opłacalne jak dotychczas. Należy więc przeanalizować co będzie lepsze i szukać nowej formy prowadzenia działalności lub zmienić formę opodatkowania.

Skala podatkowa, ryczałt czy IP Box – jaką formę opodatkowania wybrać

Przy niższych zarobkach sugerowałabym rozważenie zmiany formy opodatkowania i wybór skali podatkowej, co nie jest już takie oczywiste w przypadku wyższych dochodów.

Z kolei ryczałt to uproszczona forma rozliczania – Nowy ład obniża dla branży IT stawkę ryczałtu z 15% do 12%. Składka zdrowotna jest także zryczałtowana i zależna od dochodów. Ta forma opodatkowania odbierana jest w kontekście Nowego ładu jako tak zwana ”marchewką” dla przedsiębiorców, a szczególnie kiedy mówimy tu o programistach i reszcie specjalistów z branży IT. Jest to branża bardzo lubiana i lekko faworyzowana przez Ministerstwo Finansów, czego nie można powiedzieć już np. o branży prawniczej ?
W tej formie opodatkowania podatek liczony jest od przychodu. Minusem jest sytuacja, kiedy przedsiębiorca ma sporo kosztów (np. samochód, sprzęt komputerowy w leasingu) – ryczałt przestaje być wówczas opłacalny. Oznacza to, że przy wyższych zarobkach i sporych kosztach warto jednak rozważyć zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko zmianę formy opodatkowania.

IP BOX – ta forma opodatkowania, która uznawana jest za skomplikowaną i wzbudza liczne obawy. To rozwiązanie dla programistów, szczególnie wytwarzających oprogramowanie. Przy tej formie opodatkowania nadal rozliczamy się przez podatek liniowy. Stawka opodatkowania przy IP Box to 5%. Nie musi się odnosić do 100% wynagrodzenia, można ją zastosować do jego części. Jedyną trudnością jest prowadzenie podwójnej dokumentacji. Zastanawiając się nad zmianą, przede wszystkim należy opierać się na liczbach. Dlatego warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który przeanalizuje czy dany przedsiębiorca się kwalifikuje się do IP Box i czy jest to dla niego opłacalne. Wystąpi też w jego imieniu z wnioskiem o interpretację podatkową, bo bez interpretacji podatkowej skorzystanie z tej formy opodatkowania nie jest rekomendowane.

Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej

Z pierwszych doświadczeń mogę powiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy w kontekście Nowego ładu, myślą o zmianach form prowadzenia działalności gospodarczej biorą pod uwagę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo -akcyjne. To pozytywna zmiana szczególnie w kontekście podatku estońskiego, który niesie nowe możliwości dla przedsiębiorców i w którego system będą mogły wejść ww. spółki. Wielu przedsiębiorców boi się tej formy rozliczania ze względu na sztywne procedury, których trzeba się trzymać. Według mnie system ten poprzedzony analizą i wprowadzony z rozwagą może być korzystny dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym zagadnienie tzw. citu estońskiego.

Prosta spółka akcyjna, o której już wielokrotnie pisaliśmy na blogu, jest nadal dosyć rzadko wybieraną formą przez przedsiębiorców. Chyba niesłusznie, bo ma duży potencjał. Osoby, które decydują się działać w formie prostej spółki akcyjnej, co według mnie jest bardzo ważne, wybierają ją nie ze względów podatkowych tylko ze względów prawnych. Generalnie powinno być tak, że forma działalności gospodarczej powinna być dopasowana do modelu biznesowego przedsiębiorcy, a nie powinny o niej decydować tylko względy podatkowe.

Jeśli potrzebujesz rzetelnej analizy swojego biznesu i chciałbyś skorzystać z mojego wsparcia zapraszam do kontaktu!