Nowy Ład wprowadza zmiany w zakresie zasad uiszczania składki zdrowotnej.

Jednocześnie nic nie zmieniło się w zakresie zasad opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Takie podmioty od 2022r. mogą nadal płacić PIT według skali podatkowej albo rozliczać się liniowo ewentualnie wybrać opodatkowanie zryczałtowane.

Podmioty, które rozliczają się według skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% a osoby korzystające z podatku liniowego – 4,9% (chociaż jest to pewne uproszczenie, ale o tym napiszemy w kolejnych postach).

Aby odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób podmioty korzystające z ulgi IP Box mają naliczać składkę zdrowotną należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest ulga IP Box.

Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową uzyskujący dochody z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Preferencyjna stawka podatku wynosi 5% dochodu z kwalifikowanych IP.

Jest to zatem preferencyjny sposób opodatkowania określonych dochodów. Natomiast osoba fizyczna korzystająca z ulgi IP Box musi uprzednio zadeklarować sposób opodatkowania tj. dokonać wyboru czy rozlicza się na zasadach ogólnych czy liniowo i to ta deklaracja jest istotna z punktu widzenia sposobu naliczania składki zdrowotnej.

Ze znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( to tutaj mamy zmiany, które od kilku tygodni spędzają nam sen z powiek) wynika, że składkę nalicza się dla podmiotów korzystających z IP Box tak jak w przypadku podatku liniowego, o ile takiego wyboru dokonał dany podmiot.