W 2022 roku przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z tzw. preferencyjnej składki ZUS, z której można korzystać przez pełne 24 miesiące.

Podkreślenia wymaga, że tzw. preferencyjne składki na ZUS dotyczą składek społecznych, a nie składki zdrowotnej. Zatem nawet wówczas, gdy dany przedsiębiorca ma prawo do preferencyjnej składki na ZUS, składkę na NFZ rozlicza tak jak pozostali przedsiębiorcy, a więc od 2022r:

  • przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych: 9 proc. miesięcznych dochodów;
  • przy opodatkowaniu podatkiem liniowym: 4,5. proc. miesięcznych dochodów;
  • przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych: 9 proc. podstawy, zależnej od przychodów oraz średniej pensji Podstawa wyniesie zaś:

60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;

100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;

180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

  • przy karcie podatkowej: 9 proc. minimalnego wynagrodzenia (270,90 zł).