Od 1 stycznia 2022 roku zmiany pojawią się nie tylko w podatkach dochodowych. Czeka nas także całkiem spora rewolucja w VAT.

Sejm uchwalił właśnie ustawę wprowadzającą regulacje dotyczące nowego rodzaju faktur, tzw. faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) oraz systemu, za którego pośrednictwem będzie możliwe ich wystawianie i otrzymywanie, czyli Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Ustawa przewiduje możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Przynajmniej w pierwszym okresie wystawianie faktur za pośrednictwem nowego systemu będzie dobrowolne. Docelowo – zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów już od 1 stycznia 2023 roku, e-faktury zastąpią obecne faktury papierowe oraz elektroniczne, a ich stosowanie będzie obowiązkowe.