Żyjemy w czasach cyfrowej transformacji. Większość przedsiębiorstw, małych i dużych, styka się z firmami świadczącymi usługi z branży IT. Może to być wdrożenie oprogramowania, usługi programistyczne, serwisowe/utrzymania (SLA – service level agreement) czy też usługi doradcze. Umowy na te usługi są najczęściej umowami mieszanymi. Oznacza to, że taka umowa zawiera elementy dotyczące wielu różnych elementów, typowych dla każdej z wyżej wymienionych usług.

Podpisanie umowy IT zabezpieczającej chociaż w stopniu podstawowym interesy przedsiębiorcy wymaga znajomości branży i naprawdę dużej wiedzy. Ze względu na potencjalne pułapki, które zawierają wzory takich umów, warto przy jej zawieraniu posiłkować się pomocą ekspertów w tej dziedzinie. Problemy wynikające w przyszłości z błędnie podpisanej umowy IT, są bardzo kosztowne i wyczerpujące, a renegocjacja umowy i tak wymaga pomocy specjalistów z zakresu prawa.

Przy podpisywaniu umowy IT warto skupić się przynajmniej na jej najważniejszych elementach.

Odpowiedzialność wykonawcy – próba jej ograniczenia

To bardzo ważna kwestia, na którą trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wykonawcy często próbują ograniczyć swoją odpowiedzialność poprzez zawarcie odpowiednich postanowień w tym zakresie w treści umowy. Co to oznacza? Ograniczenie odpowiedzialności może oznaczać w praktyce, że wykonawca nie będzie miał żadnej motywacji, aby szybko i sprawnie działać np. w celu usunięcia błędu w oprogramowaniu. W pewnych sytuacjach może też oznaczać wyłączenie tej odpowiedzialności, gdy w umowie znajduje się postanowienie, że wykonawca odpowiada tylko za działanie umyślne. Szkoda wyrządzona bezpośrednio przez działanie wykonawcy może też być ograniczona do szkody rzeczywistej, często wprowadzane jest też postanowienie, że wykonawca odpowiada tylko do wysokości otrzymanego wynagrodzenia, nie odpowiadając za utracone korzyści zamawiającego.

Zakres współdziałania zamawiającego z wykonawcą

Następnym, bardzo ważnym zagadnieniem, jest współdziałanie zamawiającego z wykonawcą, szczególnie jeśli chodzi o umowy o dzieło. Jest to główna broń wykonawcy przeciwko zamawiającemu, bo, przy braku współdziałania wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca w umowach wskazuje szeroki i otwarty katalog czynności współdziałania.

Relacja gwarancji z usługami utrzymania (SLA)

W sytuacji, kiedy wykonawca ma dostarczyć np. program komputerowy, w umowach powinno się zawrzeć gwarancję na działanie programu. Spotykamy się jednak z przykładami, kiedy to wykonawcy próbują przekonać zamawiających, że taka gwarancja nie jest potrzeba, jeśli wykonawca będzie świadczył usługi utrzymania na podstawie odrębnej umowy SLA. To prawna pułapka, bo umowę SLA można w każdym momencie wypowiedzieć, a zamawiający zostaje wtedy bez ochrony w tym zakresie. Dlatego przy negocjacjach warto jednak zachować zapis o gwarancji.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Zadbanie o przeniesienie przez wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu, jakim jest program komputerowy stworzony dla zamawiającego, to jedna z najważniejszych kwestii przy podpisywaniu umowy IT. Umowa taka powinna zawierać wszystkie pola eksploatacji – wynikające z art. 50, jak i 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Optymalnym rozwiązaniem dla zamawiającego jest przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w momencie przekazania mu utworu (lub jego części) przez wykonawcę.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

Zadbanie o przeniesienie przez wykonawcę autorskich praw majątkowych do utworu, jakim jest program komputerowy stworzony dla zamawiającego, to jedna z najważniejszych kwestii przy podpisywaniu umowy IT. Umowa taka powinna zawierać wszystkie pola eksploatacji – wynikające z art. 50 i art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Optymalnym rozwiązaniem dla zamawiającego jest przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w momencie przekazania mu utworu (lub jego części) przez wykonawcę.

Zakaz zatrudniania pracowników wykonawcy

To już standard w umowach, niemniej jednak warto, aby zamawiający zwrócił uwagę na zakres tego zakazu. Nie powinien on być zbyt szeroki i długi, a zdecydowanie powinien wyłączać sytuacje, kiedy pracownik wykonawcy odpowiada na ogłoszenie zamawiającego skierowane do nieokreślonego kręgu odbiorców, zamieszczone na ogólnodostępnym portalu rekrutacyjnym.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy zawarciu sporządzeniu, negocjowaniu czy rozwiązaniu umowy – zapraszam do kontaktu z kancelarią!