Prawo Umów

Sporządzanie, negocjowanie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, to najistotniejszy i jednocześnie najbardziej newralgiczny element działalności każdego przedsiębiorcy.

Dobrze sporządzona umowa  to umowa szyta na miarę, uwzględniająca kontekst biznesowy zawieranej umowy, ale także precyzyjna w swojej treści. Umowa powinna zawierać także postanowienia uwzględniające możliwe scenariusze w razie potrzeby ewentualnego jej rozwiązania. Od wielu lat  przygotowuję, negocjuję i opiniuję umowy, doradzam  w trakcie ich wykonywania, a także pomagam weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji.

Dla klientów przygotowuję także ogólne warunki sprzedaży i/lub świadczenia usług. Do zawieranych umów podchodzę w sposób kompleksowy uwzględniając ryzyka wynikające nie tylko z prawa cywilnego ale także podatkowego.

Zakres działań:

 •  kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe na etapie zawierania umów czy też sporządzania regulaminów

 • sporządzenie i negocjacje umowy wraz z regulaminami

 • analiza umowy i regulaminów pod kątem zgodności z prawem, w tym prawem podatkowym

 • prowadzenie audytów umów

 • doradztwo na etapie wykonywania umów

 • prowadzenie sporów w zakresie zawartych umów

Dla kogo:

 • indywidualni przedsiębiorcy

 • spółki prawa handlowego

 • działy marketingowe i sprzedażowe firm

 • jednostki samorządu terytorialnego 

 • administracja publiczna

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa