Spółka cywilna jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wielu przedsiębiorców rozpoczynając swoją przygodę ze wspólnym biznesem, decyduje się na zawarcie umowy spółki cywilnej. Związane jest to przede wszystkim z niewielkimi kosztami, ograniczeniem formalności do minimum, a także szybką i łatwą procedurą zakładania spółki.

Spółka cywilna czy może jednak handlowa?

Co jednak w sytuacji, gdy wspólny biznes okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”? Przynosi zyski, a wspólnicy spółki cywilnej chcą zwiększyć rozmiar i zakres prowadzonej działalności? Czy w takim przypadku dalsze prowadzenie spółki cywilnej jest korzystne? Czy obecnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwości przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową?
Analiza przepisów ustawy kodeks spółek handlowych nie pozostawia wątpliwości, że obecne regulacje prawne odpuszczają przekształcenie spółek w różnych kombinacjach-przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, a nawet przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Ustawodawca w tym zakresie pozostawił podmiotom dowolności wyboru odpowiedniej formy prowadzonej spółki prawa handlowego według ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

Jak przekształcić spółkę cywilną w handlową

W niniejszym wpisie postaram się przybliżyć procedurę przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Proces ten został uregulowany w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych. Zgodnie z art. 26 cytowanej ustawy „Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną […]”.

Proces przekształcania spółki cywilnej składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich kodeks spółek handlowych odnoszących się do spółki jawnej. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie spółki przekształconej do właściwego sądu rejestrowego. Należy przy tym pamiętać o dołączeniu do zgłoszenia odpowiednich załączników m.in. listy wspólników uprawnionych do reprezentacji i ich adresów do doręczeń.

Spółka cywilna staje się spółką jawną z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców, od tego momentu Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Niewątpliwy plusem powyżej procedury jest ciągłość podmiotowa przekształconej spółki, co oznacza, że Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Co więcej, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem.

Czy to się opłaca

Należy pamiętać, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi czy z biznesowego punktu widzenia przekształcenie spółki cywilnej w jawną jest w każdym przypadku opłacalne. Niewątpliwie zawarcie umowy spółki cywilnej sprawdzi się idealnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w stosunkowo niewielkiej skali. Podjęcie decyzji o przekształceniu powinno zostać poprzedzone indywidualną oceną, dlatego też w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko przeprowadzi cały proces przekształcenia i rejestracji spółki, lecz również pomoże dobrać odpowiednią formę prowadzonej działalności.

W następnym wpisie postaram się przybliżyć Państwu różnicę pomiędzy spółką cywilną a jawną i przedstawić plusy i minusy każdej z powyższych form.