VAT

Przedsiębiorca (branża spożywcza) został oskarżony przez organ podatkowy o udział w karuzeli VAT.

Organ podatkowy odmówił mu zwrotu VAT zapłaconego i wykazanego na fakturach. W wyniku złożonej przez kancelarię skargi, na etapie postępowania sądowo-administracyjnego przed WSA, udało się uchylić decyzje organów podatkowych i odzyskać podatek od towarów i usług. W skardze wskazano szereg zarzutów, z których wynikał brak podstaw do uznania przez organy podatkowe, iż przedsiębiorca w sposób świadomy uczestniczył w karuzeli VAT.

Dodatkowo WSA uznał za skuteczny zarzut podniesiony przez kancelarię, iż dowody zgromadzone w sprawie nie mogły stanowić podstawy uznania, iż transakcje gospodarcze prowadzone przez przedsiębiorcę w istocie nie miały miejsca. Wartość zakwestionowanego przez organ podatkowy podatku VAT wynosiła -185.000,-zł.

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa