Spory Sądowe

Prowadzone przeze mnie spory sądowe obejmują sprawy cywilne, gospodarcze, administracyjne, które swój finał znajdują w sądzie czy przed organami administracji. 

Od wielu lat pomagam klientom w rozwiązywaniu sporów z organami podatkowymi, dotyczących wykonania umów i naruszenia m.in. praw do własności intelektualnej, prowadzimy sprawy o naruszenie dóbr osobistych, o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego, prawa lub jego ekspektatywy, o zapłatę.

Zakres działań:

  • reprezentacja klientów w negocjacjach ugodowych 

  • przygotowanie przedsądowe, wezwania do zapłaty i wnioski o zawezwanie do próby ugodowej

  • na prośbę klientów analiza roszczeń przed wdaniem się w spór (w tym także kwestii terminów ich przedawnienia, prawdopodobieństwa skutecznego ich dochodzenia na drodze sądowej)

  • reprezentacja klientów przed sądami czy też organami administracyjnymi, podatkowymi 

Dla kogo:

  • indywidualni przedsiębiorcy

  • spółki prawa handlowego

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa