Prawo Podatkowe

Prawo podatkowe to gałąź prawa, która dotyczy każdego przedsiębiorcy bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej.

Ze względu na częstotliwość i intensywność zmian prawa podatkowego, szczególnie o ostatnim czasie, ogromnym wyzwaniem jest dostosowaniem działalności firm do tego prawa. Świadczone przeze mnie doradztwo podatkowe obejmuje zarówno wsparcie w zakresie CIT, PIT, VAT, jak również podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. Świadczę pomoc prawną zarówno poprzez doradztwo w ramach bieżącej działalności gospodarczej, przy występowaniu z wnioskami o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego (w przypadku spraw wątpliwych), ale także w razie potrzeby poprzez kompleksową analizę, przygotowanie czy też negocjowanie umów i innych dokumentów pod kątem ich pełnej zgodności z prawem podatkowym.

Wsparcie podatkowe może obejmować także audyt dotychczasowego sposobu rozliczeń, kompleksowe przeglądy podatkowe i weryfikację obowiązujących procedur. Ze względu na zmieniające się prawo instrumentem, z którego bardzo chętnie korzystają klienci jest audyt podatkowy, który obejmuje kompleksowe badanie firmy, które pozwala określić, czy firma działa rzetelnie i właściwie prowadzi swoje interesy.

Dzięki audytowi podatkowemu klient poznaje obszary ryzyka, które pomagam zabezpieczyć. Świadczę także usługi na rzecz działów marketingowych czy też sprzedażowych firm w zakresie opiniowania umów sponsoringowych, regulaminów konkursów, akcji promocyjnych i akcji sprzedażowych, programów lojalnościowych, motywacyjnych w zakresie ich zgodności z prawem podatkowym.

Zakres działań:

 • bieżąca obsługa prawno-podatkowa firm

 • kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe

 • prowadzenie audytów podatkowych

 • wsparcie przy prowadzonych kontrolach podatkowych

 • przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe

 • reprezentacja w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

 • analiza umów, regulaminów i innych dokumentów pod kątem zgodności z prawem podatkowym

 • doradztwo w zakresie ulgi IP BOX, 50% kosztów uzyskania przychodów

Dla kogo:

 • indywidualni przedsiębiorcy

 • spółki prawa handlowego

 • działy marketingowe i sprzedażowe firm

 • jednostki samorządu terytorialnego 

 • administracja publiczna 

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa