Prawo Nowych Technologii

Myśląc o prawie nowych technologii mam na myśli kompleksową obsługę prawno-podatkową firm korzystających z nowoczesnych technologii, rozwijających lub inwestujących w takie rozwiązania.

Oferta jest skierowana zarówno do podmiotów z branży IT, ale także podmiotów z innych branż, które aktywnie inwestują w nowe technologie. Aby móc zapewnić takie wsparcie ważna jest umiejętność stosowania regulacji prawnych z różnych gałęzi prawa, takich jak własność intelektualna i ochrona technologii, świadczenie usług drogą elektroniczną (handel elektroniczny), prawo telekomunikacyjne (Telco), prawo umów (umowy w gospodarce cyfrowej), prawo instytucji finansowych i usług (płatności) elektronicznych (Fin-tech), zamówień publicznych, a także ochrona konkurencji i konsumenta, danych osobowych prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw) czy prawa podatkowego.

Prawo podatkowe to chociażby te rozwiązania, które obniżają koszty pracy (możliwość stosowania 50% kosztów podatkowych) w branży informatycznej czy też ulgi IP Box. Takie kompleksowe umiejętności i podejście pozwalają na przygotowanie i wspieranie innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju. Doradzam zarówno na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji, ale także zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

Zakres działań:

 • kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe na etapie tworzenia, negocjowania, wykonywania, rozwiązywania umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umów rozwojowych,  umów outsourcingowych, serwisowych (SLA) na oprogramowanie, umów ramach  cloud computing’u (chmury rozliczeniowej)

 • prowadzenie audytów zawartych umów

 • prowadzenie sporów w branży IT i nowych technologii

 • opiniowanie umów z pracownikami, współpracownikami, podwykonawcami w zakresie transferu technologii w ramach zatrudniania

 • wsparcie podatkowe w zakresie obniżania kosztów prowadzenia działalności (50% koszty uzyskania przychodów, ulga IP box, ulga badawczo-rozwojowa)

 • doradztwo na etapie budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii

Dla kogo:

 • indywidualni przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego działające w obszarze IT

 • indywidualni przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego działające w obszarze e-commerce (prowadzących sklepy internetowe, platformy B2B, platformy B2C, portale, blogi)

 • twórcy oprogramowania, aplikacji

 • hostingodawcy

 • start-upy prowadzące działalność w Internecie

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa