Prawo Konkurencji i Konsumentów

Doradztwo prawne dotyczące ochrony interesów przedsiębiorców w szczególności pod kątem ryzyka stosowania niedozwolonych porozumień o charakterze antykonkurencyjnym, nadużywania pozycji dominującej lub przewagi kontraktowej oraz w zakresie prawa konsumenckiego, w szczególności w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych oraz stosowania klauzul abuzywnych.

Doradztwo obejmuje również kwestie związane z ryzykiem stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji czy nieuczciwe naśladownictwo produktów.

Pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) są wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorców, których celem jest zwalczanie przejawów niedozwolonej współpracy przedsiębiorców. Przedsiębiorcy tworzący konsorcja, wspólne strategie rynkowe, udostępniający informacje na temat stosowanych cen powinni zweryfikować prowadzone działania pod kątem prawnym. 

Także każdy przedsiębiorca działający na rynku e-commerce powinien dbać o to, aby wykorzystywane przez niego dokumenty (regulaminy) były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza kancelaria gwarantuje bezpieczeństwo prawne tym zakresie poparte wieloletnim doświadczeniem.

Zakres działań:

 • regulaminy w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta, instytucji klauzul abuzywnych, nieuczciwych praktyk rynkowych, rękojmi i gwarancji

 • analiza umów dystrybucyjnych czy franczyzowych, polityki cenowe

 • analiza planowanych przez klientów działań czy transakcji w celu sprawdzenia czy są one zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi

 • doradztwo w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję,  kontroli koncentracji i nadużywania pozycji dominującej lub przewagi kontraktowej

 • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach odwoławczych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • doradztwo dotyczące ochrony interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji w tym naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa

 • doradztwo prawne dotyczące naruszania zakazu konkurencji czy nieuczciwe naśladownictwo produktów

 • analiza informacji handlowych i komunikatów reklamowych pod kątem prawa konsumenckiego

Dla kogo:

 • właściciele sklepów internetowych

 • przedsiębiorcy, których interesy zostały naruszone poprzez czyny nieuczciwej konkurencji

 • przedsiębiorcy, którzy planują działania czy transakcje i chcą sprawdzić czy są one zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i unijnymi przepisami antymonopolowymi

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa