Prawo Autorskie

Zagadnienia związane z prawem autorskim pojawiają się w każdej branży. Najczęściej jednak w branży nowych technologii, IT, branży kreatywnej, dziennikarskiej, wydawniczej, marketingu czy też w reklamie.

Oferuje wsparcie zarówno na etapie tworzenia, jak i negocjowania umów zawierających elementy prawnoautorskie, jak również pomoc w przygotowaniu oraz opiniowaniu regulaminów konkursów, programów lojalnościowych i innych akcji promocyjnych: marketingowych lub sprzedażowych.  Doradzam także w zakresie reklamy, opiniowania kampanii reklamowych pod kątem wykorzystywania wizerunku osób trzecich oraz cudzej twórczości, zgodności reklam i innych materiałów marketingowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych z tego zakresu.

Zakres działań:

  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw autorskich, licencyjnych i sublicencyjnych

  • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów sponsoringowych

  • przygotowanie i opiniowanie regulaminów konkursów, akcji promocyjnych i akcji sprzedażowych, programów lojalnościowych, motywacyjnych

  • przygotowanie umów na organizację tzw. eventów

  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich, praw do baz danych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony wizerunku, dóbr osobistych,

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi

Dla kogo:

  • agencje reklamowe

  • działy marketingowe i sprzedażowe firm 

  • wydawnictwa

  • twórcy (dziennikarze, fotografia i film, projektanci, pisarze, muzycy, tancerze, graficy)

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa