Ochrona danych

W ramach prowadzonego postępowania z zakresu ochrony danych osobowych kancelaria wspierała przedsiębiorcę z branży e-commerce (prowadzącego sklep internetowy) w zakresie składanych w jego trakcie pisemnych wyjaśnień.

Przedsiębiorcy zarzucono dobór nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych objętych naruszeniem.

W szczególności dotyczyło to zakresu podatności, błędów oraz ich możliwych skutków dla tych systemów, oraz podjętych działań minimalizujących ryzyko ich wystąpienia. Aktywne wsparcie kancelarii skutkowało usunięciem nieprawidłowości w trakcie postępowania, które zostało umorzone, a organ nadzorczy odstąpił od nałożenia kary pieniężnej za zaistniałe naruszenie ochrony danych.

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa