Interpretacja podatkowa

Przedsiębiorca (branża informatyczna) przy aktywnym wsparciu kancelarii uzyskał od Krajowej Informacji Skarbowej pozytywną interpretację podatkową w zakresie możliwości zastosowania 50% KUP dla własnych pracowników.

W treści interpretacji organ podatkowy potwierdził prawidłowość przyjętej przez przedsiębiorcę metody wyliczania honorarium należnego pracownikom z tytułu przeniesienia na pracodawcę autorskich i praw majątkowych do utworów tworzonych w ramach stosunku pracy. Na podstawie uzyskanej interpretacji podatkowej, kancelaria przygotowała procedury wewnętrzne, które pozwoliły na skuteczne wdrożenie procesu optymalizującego proces naliczania wynagrodzenia należnego pracownikom.

Wpłynęło to korzystnie na wysokość wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, ale także zwiększyło konkurencyjność pracodawcy na rynku pracy.

sukcesy

Kontakt

Law and Technology
Dagmara Rutkowska
Kancelaria Radcy Prawnego
adres: ul. Madalińskiego 42 lok. 106, 02-540 Warszawa

kontakt